Полностью:
http://www.vmestepobedim.org/i/syrievaya-rossiya-toplivo-podano-start/